यस कलेजका बिधाथी॔ श्री सुरेश अधिकारी परराष्ट्र सेवाको सह सचिव पदमा पदोन्नती हुनु भएकेमा यस कलेज हादि॔क बधाई तथा शुभ कामना व्यक्त गद॔छौ ।


All General News, Notice & Press Release