मिती २०८० बैशाक ९ गते शनिवार तेश्रो सेमेष्टरका बिधाथी॔हरुले तयार गरेको ( स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन ) इन्टनसि॔प रिपो॔टको मुल्याकन काय॔क्रम एभरेष्ट लन्च Everest lounge सम्पंन्न भयो ।